Thiệt không uổng công vượt ngà…

Thiệt không uổng công vượt ngàn trùng để đi gặp zai mà 🙏
Gặp được Mứt Dâu rồi 😍 ngầu bá cháy bọ chét 😎 sì tai sẹc si áo hở hang các kiểu 😌 #cjam #현상수배
Anh Swing cute lạc lối 😝#swings
Chú Vasco chửi bậy tùm lum cơ mà thích 🤘
Lần đầu tiên đc xem cái Encore dài muốt chỉ thế kỉ đến thế 🤣🤣🤣
Túm quần là trường nhà ngta quẩy hội nhiệt vcđ… 👏😘
딸기-잼 만났엉. 옷 좀 이상하지만 너무 멋있당 ㅋㅋㅋ 짱짱짱👍
근디 앵콜 왜 그렇게 길어?! 🤣
#cjamm #씨잼 #swings #스윙스 #vasco #웨딩박람회일정 #신라대 #재밌게놀았다 #신나네 #6월시작이구나 #화이팅하자 #2달남음 #잘놀게요👯

Thiệt không uổng công vượt ngàn trùng để đi gặp zai mà 🙏
Gặp được Mứt Dâu rồi 😍 ngầu bá cháy bọ chét 😎 sì tai sẹc si áo hở hang các kiểu 😌 #cjam #현상수배
Anh Swing cute lạc lối 😝#swings
Chú Vasco chửi bậy tùm lum cơ mà thích 🤘
Lần đầu tiên đc xem cái Encore dài muốt chỉ thế kỉ đến thế 🤣🤣🤣
Túm quần là trường nhà ngta quẩy hội nhiệt vcđ… 👏😘
딸기-잼 만났엉. 옷 좀 이상하지만 너무 멋있당 ㅋㅋㅋ 짱짱짱👍
근디 앵콜 왜 그렇게 길어?! 🤣
#cjamm #씨잼 #swings #스윙스 #vasco #웨딩박람회일정 #신라대 #재밌게놀았다 #신나네 #6월시작이구나 #화이팅하자 #2달남음 #잘놀게요👯


Source